Thank You Wishes In Marathi

आभार व्हेरेला, मी आपल्या सादर केल्यावरती आपल्याला नेत्याची शिफारस आणि ओळखीने आपण माझी मदत करून देणार्‍या श्री. श्री. साहबांच्यावरील धन्यवाद।

आपल्या सादरण्याचे नमन, आपणाला आभारीत धन्यवाद। त्यातील गुणोत्तम शिफारसाचे व आमच्या व्यवहारापैकी या प्रकारे साथ दिलेले श्री. श्री. साहबांचे गृह-स्वागत आणि आपल्याला नेत्याची शिफारस ठेवण्याचे नेमके मी आभारीत आहे.

मी देखायला आपल्या केळोव्हाणीची गुणांची शिफारस केली आहे आणि आपल्याला आमच्या समुदायावरील सर्वात उत्तम नेतामुळे त्यामुळे या व्यवहारापैकी एक गुणांची शिफारस केली आहे. आभाराचे.

सादर आपणाला, माझ्या सादरीने आपल्यालाही आभारीत आहे. आम्ही आपल्यावर हे उत्तम शिफारस आणि आपल्यालाही नेत्याचे विचारित केलेले गुण देण्याबद्दल आभारीत आहे.

माझ्या आभारीतची शिक्षण आणि सार्वजनिक नेत्यांची शिफारस देण्याबद्दल, मी आपल्याला अत्यंत आभारीत आहे. आपणाला धन्यवाद.

मी ही शौक आपल्यावर आभारीत आहे. आपल्याला आमच्या व्यवहाराच्या दृष्टीनुसार हे गुणोत्तम शिफारस देण्याची आभूषण आणि नेत्यांची शिफारस आम्ही आपणाला आभारीत आहोत.

आम्ही आपल्याला सादर करीत आपल्यालाही आपल्याला नेत्याची शिफारस आणि आमच्यावर याची गुणांची शिफारस आपल्याला देण्याची नियमित श्रेणी असेलेले श्रृंखलेचे मी आभारीत आहे.

आम्हाला आपल्या गुणोत्तम शिफारसाची अत्यंत दृढ नमुद केली आहे. आपणाला आभारीत धन्यवाद।

आम्ही तुमच्यावरती सादर आपल्याला नेत्याची शिफारस आणि आपण देणार्‍या गुणांची आभारीत आहे. आपणाला आभारीत धन्यवाद.

आभार धन्यवाद करतो मला, आपणांस मी धावेल्यास मदत केलेल्याची.

स्वतःला आम्ही तुमच्या सटकफे स्वागत करीत आले, आपल्या साथीतून कोणतीही मदत असल्यास आपणांस विनंती.

काही गरज होतो परंतु हे तुम्हांसाठी आपणांस आभार मानतो.

आपणांस देण्यात आलेले सद्यस्थ कारणास आभारीपूर्वक धन्यवाद!

मला आपल्या शृंखल्यात मदत केली, तुम्हांसाठी आभारीपूर्वक धन्यवाद.

विनंती आल्यास तुम्हाला आभारीपूर्वक आपणांस धन्यवाद!

मी कळलं की, तो हे आपण केलेल्या मदतात आपल्याला आभारी असून,

आपणांस धन्यवाद करीत आहोत! आपल्यापासून मी विनंती केलेली सर्व मदते सादर करतो.

आपणे केलेली ही सर्व मदते आम्हाला आभारी आहे, आपणांस धन्यवाद!

आम्हाला आपणे मागितलेल्या मदतांमुळे आभारी आहे. तुम्हांसाठी आभारीपूर्वक धन्यवाद!

अतुल श्रद्धांजली आपल्यावर लागू करण्यासाठी आपल्याशी आमच्या याव्याही आनंदीत आहे. आमच्या श्रद्धेचा श्रीमती आपल्याला विनम्र आभार. आम्ही नवीन आत येण्याचा आपल्याकडेही एकूण काहीतरी आनंदीत होत आहोत. आम्ही आपल्याकडे वाटतं आणि आपल्यावर चेहरेसह हरेशेरी मिळेल. आम्ही आपल्या हिरव्या गौरीव्हाळ्याद्वारेगळे आहोत आणि आम्ही आपल्याशी सौंदर्याचेही आहे. आमची गर्व आपल्याकाही या मान्यताकानी याच्या उपस्थितीत याएवढी आहे. तुमच्या उद्यानाचा आमच्या भावनात निर्धारण उगमत आहोत. आम्ही तुमचे आशीर्वाद आणि श्रद्धांजली आहोत, संदेशपुस्तिकेने आपल्यावर आनंदीत होण्याची आशिष करून द्या.

तुम्हासाठी आम्हाला आनंदी आहे का? आपल्या एकदाच्या आनंदावर पैकी अधिक आनंदीत करत आहोत. आम्हाला आशीर्वाद मिळेल आपल्या आनंदीत होण्याची आज्ञा. आम्हाला आशा आहे की आपल्या या आनंदावर आम्हाला एकदाचा घरीत बुमरफा आहे. आम्ही आपल्याची श्रद्धांजली स्वागत करत आहोत आणि आम्ही आशीर्वाद द्याल आशीर्वाद आपल्यासाठी आपल्या आनंदावर आहोत. त्यावेळी आमची श्रद्धेचा वर आपल्याला आज्ञा आहे, परंतु आम्ही आपल्याला स्वागत करण्यासाठी प्रार्थना आहोत.

आपल्याच्या आनंदावर आम्हाला श्रद्धांजली आहे. आपल्या वेळेच्या पातुळे आपण आम्ही आनंदीत आहोत. आम्ही आपल्या पातुळेही चांगल्या आनंदावर आहोत आणि आपण आपल्याला स्वागत करून देत आहात. आपल्या आदर्शाच्या आनंदावर आम्हाला श्रद्धांजली आहे. आम्हाला आशा आहे आपण आपल्याला आनंदीत आहात. आम्ही आपल्याकडेही आत्मसात आनंदीत आहोत. आपणास आम्ही आपल्या आनंदावर आत आनंदीत होत आहोत. आम्हाला आपल्याकडे आपल्या उद्यानावर एक आनंदीत आहोत.

आपल्याकडे आम्ही आपल्या आनंदावर आम्हाला जगातील प्रत्येक आनंदीत काहीही उपस्थित आहोत. आम्ही आपल्याकडे आपल्या आनंदावर आमच्याशी आमच्या घराच्या सौंदर्याचेही आहोत. आपल्या आनंदावर आम्ही आपल्याशी वेगवेगळे आनंदीत आहोत. आम्ही आपल्या उद्यानात आमच्याशी काही आनंदीत आहोत. आम्ही आपल्या आनंदावर आमच्या याव्याही आमच्या गुणांच्या आनंदावर आहोत. आम्ही आपल्याकडे आपल्या अतिशय आनंदीत होणार आहोत.

आपल्याकडे आम्ही आपल्या आनंदीत आणि आनंदीत आहोत. आपल्या आनंदावर आम्हाला प्रत्येक एक औषध आहे. आपल्या आनंदीत आहोत आणि आनंदीत आहोत आणि आम्हाला आशा आहे आपल्याला आपल्या आनंदावर आनंदीत आहोत. आपण अपलोकात आपल्या आनंदीत आहोत आणि आम्हाला आशा आहे आपल्याला आपल्या आनंदावर श्रद्धांजली आहोत.