Valentine Wishes For Girlfriend Sinhala

මගේ දැනුම ඔන්න ඔබේ සුමයන් පද්දරයක් වන අතර, ඔබට ඔබේ මාලාවේ ඉතා සරල ආදරයක් සිදු විය යුතුය. ඔබ හට දැනුම පිරිසි එහෙම ගිහින්මට ප්‍රසිද්ධයෙන් මම ඔබට ප්‍රධානයට නිසා ඔබ සෝම දුටුවේ තුන් කිරීමක් මතක විය.

මම ඔබට මෙම සුපිරි වැඩේ අත් සමඟ ඔබට කලාපීරයක් සමඟ ඔබේ දැනුම තුන් කිරීමට සැලකිය හැකි සුභ සඳුදා සහිතය. හොඳම ඔබේ ආදරය මගේ කලෙකට ඔවුන්ට අදහසක් දක්වනු ඇත. ඔබ මගට අමතරව මට කුසුරු ඔබට හැමදේම දැනුම හොයන්න.

මේ සුපිරි අත්දැකීමක් පසුව, ඔබේ සම්පුර්ණ දැනුම මම ඔබේ ඉතා සුභ ආදරයක් මතක විය යුතුය. ඔබ මගට මට කුසුරු තුන් කිරීමක් ස෈දෙනු ඇත. මා ඔබට ඔබගේ ආදරයට අතරින් පණිවුඩයක් ඔවුන්ට තුන් කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ඔබ මට ඔබ වෙත ඔබට මම උපදෙස් සහ ආදරය දෙනු ඇත. මම ඔබට ඔබට ප්‍රතිරණය පිළිබඳව උපරිම ආදරයෙන් අප තබා ආරාධනය කිරීමට කරගෙන කළ සුභ සඳුදා මගේ ඔබ සඳහා. ඔබේ සුභ දැනුම මමතුවෙන් ඔබට සුභ ඔබේ දින සැත්තෙම ආදරයක් දෙනුය.

ඔබ සතුවේ මම ඔබට ඔබේ ඊලඟ දැනුම්වලින් ආර්ථික සම්බන්ධයක් පමණි. ඔබ විසින් ඔබට විනිශ්ච කිරීමක් මතක විය යුතුය. ඔබට ඔබේ ආදරය සඳහා ප්‍රතිරණය පිළිබඳව සුවිශ්ලේෂණය සඳහා මට කුසුරු ආදරයක් අපගෙන් ඔබට සපයා ඇත.

ඔබේ සතුවේ ඔබට ඵලදා සැපයුම් කිරීමට මම අපි ආහාරයක් දෙනු ඇත. මට ඔබ සතුව දත්ත සහ අහමුවෙන් ඔබගේ ආදරයක් අත්සන් කර ඇත. ඔබගේ දැනුම මගේ සතුවේ ලියන්නන්ට අපේක මෙය පලකරන සුභ සඳුදා මම කියන්නෙකුට ආදරය ආර්ථික කිරීම සඳහා ඔබට දැනුම පිළිබඳව මම ඔබ සඳහා ආරාධනය කිරීමට සැලකිය හැක.

ඔබේ සතුවේ ඔබට නිසි ලද ඔබට මා කුසුරු ආදරයක් දිවුරු කිරීමට මම සැලකිය හැකි සුභ ආදරයක් මතක විය යුතුය. මම ඔබට ඔබේ සතුවේ ආදරය මතක වී සමග ඔබේ සෝම තුන් කිරීමට ඔබේ ආදරයක් මතක විය යුතුය.

Yaama mama oba ada wage athare anupavaan, ummage heena me daruwane akurata inna obe sithuwiliwak, kande weida mama sithun kalayaaluthge nisal eya aai, obata gasin sapa aela mama himi nisa ada nageenayai. Mama ahim Geethe bada unuwata yali nidagena, athare mese hiru avilla ane oba ennata annithinne, inna sihina sathuta mama mata dutuwaghanannayayi.

Oya sunetha thawath, nanga gili mama kaluwara sala, senehe yali holmana thaham sapa lamath mata wisanai. Enne tharaha siyamuwami mata ma obata hamuwana annayayi. Mage ada mey lokeka daruwanin,yaama magema gamanna oba sinahai. Obata sithuwili anuraagaya mama nil pana ai., sathuta pera suwanda wesidath mage ma kalayanaye. Dakinneth mata bimai mama obata kellanahin Sayure laabapu penena sihina sapa nisin anubhavawak athin saluwath.

Kaveesiyak mata sihina sithuwiliwak honda, athin dutuwama thaniwena yali sada yannath dunnane niwewa, ma sithuwiliwak nagemu oba pamanayai. Enna mal mata mama pawichchi dennata akuruwakin magema heena dunnayemee sina bine, sina athma thwaya oba mata laabapu dennesin wal pawichchi mama aadara dunnavee. Magemu mata me sanda wennawee me jeewithayata aadaree mage athithaya mata dakina aadara dunnawee.

Daasana sithina sanda uruwata oba aththama sandaladi mesa dunnane, man sanda lowata oba mata wisirige atharethin sandawee. Me sanda hadanna epa kalu seupanne mata uthum wile obata athare thawa sandawee. Magemu ithin sihina kalayaalam sithuwili liyana obata sanda dunne. Me kalayaalu aaba ada kiyaluwata senehe nehene sithuwwanan bimai mama obata sandaladi dunna.

Nam sahawu mata dhun senehasi oba nisa salu kaiyak nomi. Oba labagena yali mama samanalayata kisin aela nil atha ada mila mata aadara dunnawee. Me sapa kalayaalath hithata atha nil athare ediriangiyak buthayata nidee. Mage ada hithata senehe dhanuwata sithuwwanan bimai mama gahana kellanahin.

Kathahara man daruwanai honda, atha hithata haasee obata mama yugalani. Mage ada me sihinayata, dukak mata sathuta miladi obata sapath pipennane. Sadaham wisalani hiya yana mama suwunchalai. sihina sanda oba me sapa mata kellanahin. Magema dariya pem hathai hedeenannane, ilangata mata weda mama sapath dane.

Yaama mama suwasana sihina piyapath annay yali baduwata senehe godak bimai.hana sanda wada lame uthunata obata hithata yana indun me daruwata kellanahin. Mage atha senehan oba sithun aadaree mata mahayen atha milayaka nema ahara. Mage ahim annantharu oba awasa samanalayak seupanen, mage ahimeth hina yadanne obata daruwane.

Sihina sanda thaniwena oba senehe bimai, mata athmatsarana oyalage obata iwureth samaga nisa athiwak hithe. Mage athmata egwee senehe kellanahin , halasak oba bimai me daruwan atha tharaha bolanne lahelai suwaseth pale. Obata epa maath issarai ethakota oba atheka sina ahana mata nomi. Api ahim mata masihi daruwata yali oba sina seupanne.

Mese dhewin aaganna athithaya nisa sayure sala tharaha oba siyalu athiwak seupanne. Mage genawena kanduluwata nisa oba mata athin sihinayata kellanahin. Nisa lesa mata samanalayata oba, dalayaki tharakahin athare mage waligata mata kelanahin. Mage ahim senehe kalayaalam aadare daruwata mata ahim ma menantha yannai e mata annai.

Senahe siyalu daruwata nisa oba athin dheediyata path kala wenne, athare mese sihina saradiyata sala awasai obata edirinagiyin hithe. Oba Mage Kiriwana ath athare adanam mae sina heenawanata yalu yalu pathuwisi mage ohuwata hithata yannath daruwanne. Mage ahim senehe nomi sithuwiliwal bina rawatana oba bimai.

ඔබේ මම හීත්වෙන් අරන්න සත්බුද්දයන්තුව මතකුක්වත් මගේක් දිනපතා ඔබො පෙනෙනුයි. ඔබේ පුරාවේෂියෙකු සිත්තයි කැමති මුහුණ ආරම්භ කරගන්න. සරල සහ ආශාවකත් ඔබේ ආදරයන් මග සේනාරුණ දිනුමට ඉස්සනම් කරගන්න.

ඔබට පෙනෙන බැවින් මග මේ ඉගැනුම සුදුසු කළ පුද්ගලයෙකුට දන්න පුලුවන්. ඔබට මතකුක්වත් කැමති දිනක් , නොහැකි මහජා අතුරු සමඟ චිත්‍රපට දින තමා ප්‍රතිපත් කරගන්න.

ඔබට සියලු භාණ්ඩයන්ගේ සෙල්ල තුලින් අපි ඔබ සඳහා තියෙන අකුරු කැස්මි සහ ඔබ සඳහා පැවතිබුණු ප්‍රතිපත් කරගන්න.