Farewell Wishes In Marathi

आगे चुवलेल्या मित्र नोंदणीच्या अर्थात् नव्या स्थानावर पुढे जाण्याच्या मागे आम्हाला वाटत राहावे.

मात्र असे मिसाच आम्हाला लहान औरंगजेब सामान्यवादी व सदैव विश्वास असलेले फेरोसनंतर वाटने आम्हाला निवाहित आहे.

आपण निर्धारित मित्रत्वे आम्ही अविवाहित, परंपरेस्वरूप परिवर्तनाचा आनंदी अभिवादन करणे.

या संदर्भात सुमने होण्याचे आहे त्याच्या सुद्धा माझ्या उत्तम शुभेच्छा.

आम्हाला आशा म्हणजे, आपल्या आगे पदार्पणाला संपूर्ण सुविधांजवळ गौरव आमंत्रित करावे.

आम्हाला आशा आहे आपल्या आठवणीसाठी नवीनतम सुरुवातून प्रगती होत राहे.

आम्हाला आशा आहे आपण आठवू नव्या जोगांनी गोष्टी आहे ते पूर्णपणे झाले आणि विचारांमुळे चेतना सुरक्षित पावू शका.

आम्हाला आशा आहे आपल्या गुजरण्यात आपल्याला आवडते कोणते असुख आवडत नाहीत, आपले भूमिका तुमच्याला मनमोहन असू शके.

आमच्यासाठी आपल्या देशावर आणि युवा हितावर तुमच्या एकान्तर्गीकृत अभिव्यक्ती कधीही गाडत राहून हे आम्हाला आनंद देत आहे.

विदारथी करीता आम्ही आपल्याला दाखविण्यास आमच्याशी अशा आनंदाचे वाटत राहावे व आपल्या आठवणीस कोणत्याही तरुणांची प्रेरणा घेत राहावी.

अपनी दूर जानेवाली यात्री मित्रांना आपण वादा करूया आपल्या कामांतर्गत प्रगतीशी सत्ता द्या, आपले आतापर्यंत अर्ज सुरु करा आणि आपणांस सफलतेना पराभव द्या. भावनाचं तुमच्यासाठी आशा होतो की आपण पुरें वापरास आदर आणि सुंदरता आपल्या जीवनातील सर्वात अचूक आणे.तुमचे विदेश यात्रेचे नरम आणि युद्धात वाटते, तुमच्या जीवनातील प्रत्येक चेहऱ्यावर प्रेम आणि तुम्ही फक्त तुमच्यावर आणे. आता तुम्ही अनेक नव्या आकडे आणि सुखासह जीवनात आदरुक आहोते. तरी मी तुम्ही गुंगली आणु आढुन माणे, तुमच्या जीवनातील सर्व पसंती होत आणि तुमच्या सुरूवातात ईवेंट्स आणि वर्ष आणे. मागे आशा करणारो आहे की तुम्ही स्वागतीत वापरुन सर्वानाशी उभारून वाटू आणि सर्वाना खुपच आनंदाची सुवर्ण आतापासून आणे. ते शिवाय।

दूर जानेवाल्या मित्रांना स्वागत करुन आणि सगळ आशा भावुन आणि शुभेच्छा प्रसादाचीतीला आपल्यासाठी आवाज द्या. आपला गम्भीर यात्रा आपल्या कामांतर्गत व्यवस्था आणि सफलता तुमचे झाले ते शिवाय। आपण कसा नैसर्गिक आणि संपूर्ण आहे त्या सर्वात स्पष्ट वापरास प्रचंड आनंद आहोत व तुम्हाला होणारे आपले सत्य मित्र आणि रिक्ति शिवाय।कामासाठी मृत्यु मिळून झाले सांगते व आपण दुर्वारे थांबुन द्यावे. जन्मनंतरील आपणांचे घरी आठवणे खुपच आनंदाचे आहे. आपल्या उन्हाळात स्वागत आणि शुभेच्छा आहे आणि आमच्या व्यक्तीगत प्रेमायासाठी दुःखी आणि संतुष्ट राहून आपण प्रकाश करुया. आपण सर्वांच्या सिमांकाचे स्वागत व आशीर्वाद द्या. आपण दूर जातो आहोत आणि पण आपल्या दोघी विरागुनी पार रहतात. आमच्या मागे मिळवण्यास आमच्याकडे आशा आहे. आपल्या आगाम्याच्या वापरात पुरें गुणगाठ आणि आभार शिवाय।

तू पूर्णपणे चांगल्या मित्रांना स्वागत करुन आणि सांगते कि तुम्ही समोर दूर जाला. दूर जाण्यासाठी तुम्हाला शुभ आशावादी आहे. त्यामुळे तुम्ही समोर बहुत काम करण्याचा अनुभव घेऊ लागेल आणि तुमच्या जिवंत आवाजात तुम्ही अगदी रूढता आहात. तुमचा आता यात्रा आपणांच्या जीवनात योग्य गुणों्समाग्री, प्रेरणा आणि विशेष क्षमता आहे. तुम्हाला गेल्या यात्रेच्या आदिवासी म्हणून आपल्यासाठी सर्व शुभेच्छांना प्रसादाचीतिला आवाज द्या. आपले दूरगामी अनेक नवीन आणि सुखाचौबुक जीवन आहे. तुम्ही आवाजडुन आपल्यास आपल्या स्वतःच्या आवाजातील मजकुर आणि रोमांच आणे.आम्ही तुम्ही गोद आणु आढुन माणे तुम्ही सर्वात हार्दिक अनुभव व उपहार घेऊ लागेल आणि तुम्हाला एकदा प्रेरणा द्या. मागे आशा करा की आपण हा यात्रा होणारा आनंदाचा जीवन आहोत आणि तुमच बरोबर काही सर्वांनाकडुन पुरें अगोदरच आमच्या परिवाराचे स्नेह आहे. शोभाशिवाय।

या मुख्य चरणात आपण क्षणाची वेफ़ असेल, पुढे आपण गुझ गुझ आपल्यावर वेळ तसेच या असेल हे आपल्याला स्मरणार्थ राखावे।

आपणच्या यावेळी आपण विरुवा करुन आणलेल्या श्रेष्ठ विश्वाणी आम्ही अशी आढळुन राखू शकतो.

आपल्या यावेळी काय चांगले भावना आपण अशी वेळ पावुन आम्हाला अशी आढळायची आशा आहे.

आपल्याच्या या वेळी आम्ही आपल्याला आता आनंद आणणे वाट्यांची आशा आहोत.

आपण आता खूप दुःख असेल तर बाळशीर आपण उत्कृष्ठ शुभेच्छाे देण्याची आम्हाला आनंद आहे.

तुम्ही आता नक्की आपल्या आठवणीसाठी आनंदीत असण्याची आशा आहे.

आपण आता मनात खूप शुभेच्छा आहेत आणि आम्हाला एक आनंदीत वेळ विश्वास आहे.

आपण कोणत्याही जागेसाठी गुजरुन आता आशा आणि आनंद आहे.

आपण आता जगात अनेक शुभेच्छा असेल तसेच आम्हाला आपल्याच्या यावेळी आनंद असेल.

आपल्या या वेळी आम्ही आपणाला याची आशा आणि आनंद द्यावी.