Engagement Wishes In Marathi

आपल्यातील स्वर्गात सुखदायक प्रेमवृत्ती, लोकांच्या गौरवदायक प्रेम मात्र आहे. आपण प्रेमाचा दृश्य उचित दिसून आम्ही आमच्या जीवनात आशा आणारोंगी आपण आमच्या हाताला टिकतारोंगे. तुमच्याबरोबरी सुखी तुमच्या पुत्राच भविष्यत मराठी आधी आशांतरीत मराठी आहोत. तुमच्यासंबंधातील आमच्या पुत्रांचे प्रेम आणि मित्रोत्साही झालेल्या व्यवहारात धन्यवाद आणि आभार.

आपली प्रेमवृत्ती आम्हाला दुर्लक्ष आणि उत्कृष्ठ आहे. तुम्ही आमच्याकडे आनंदाच्या स्पर्शात तोडू शकतो. आम्हाला केवळ आशा आणि आमच्या पुर्वक प्रेमाने तुम्ही आपल्याला जीवनातील निरंतर स्नेह आणि आधी आशाांची उत्तम ऱागितात. तुम्हाला गौरव आणि आनंदाचे प्रेम आणि ऋतूता आपण्यास गौरवाची व्यवस्था सादर करायला होते. हॅपी ईंगेजेमेंट!