Marathi Diwali Wishes In Words

इतरांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपल्या घरात आपल्याला खुशी, आनंद, आरोग्य, समृद्धी आणि शांतता लाभली आहे

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा! आपणाला सौभाग्य, सुख आणि आत्मसत्त्व लाभ द्या

दिवाळीच्या काही सुंदर आठवणी होऊ आणि आपला आनंद वाढला! मोठे प्रसंग आणि आनंदात एक शुभ दिवाळी आहे!

माऱ्या दिवाळीच्या हार्दिक आभार! आपणाला जगातील कोणतेही संतुष्टी आणि शांतता लाभ आहे

आपल्याला दिवाळीत आमंत्रण आणि आनंद द्या. ज्याचा महत्व आपल्याला न वाटत असाल त्याच्यासाठी एक शुभ दिवाळी आहे!

आपणास दीपावली आणि आनंदात त्याची आमंत्रण आहे. आता आपल्याला नविन प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे असे शुभ आशियाना आहे

असे आपण दीपावलीचा आनंद उठून घेऊन चढून येऊ. आपल्याला एक गुणगृहीत दिवाळी आहे!

आपण्याला दिवाळीच्या शुभेच्छा! आम्ही आशा करतो की आपल्याला आता आपल्याला धन, आरोग्य, आनंद आणि जरूरी सर्वसाधारण सुख आहेत

आपल्याला दिवाळीच्या गर्वात शुभेच्छा! आम्हाला आशा आहे तुम्ही या दिवाळीत आपल्या घरात मोठ्या आनंद घेऊन आलो असे आशियाना आहे.

दिवाळीचे स्वागत! आपल्याला या त्यौहारामुळे स्वच्छता, नैतिक संपत्ती, शांतता, आनंद आणि आरोग्य प्राप्त होऊ आहे. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमच्या ऊर्वण घरावर आनंदाची स्पेशल आभारी दीवाली आमच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुमच्या घरात आपणास युवा प्रगती आणि मृत्यूसह सुख आणि समृद्धीची आणि आनंदाची वाट असे अतिशय चांगले.

दीपावलीत दीप, आवाजात आनंदाची, सुरेख गुण प्रकाश, गुरुजी पुकारे सुख, उत्साहात आनंद, सदा येतो आपल्या हातीत खुशी.

चांगल्या आरोग्य, मुलेखा व वाढदिवस आणि वार्षिकांत वेक्षण नवीन दीवालीला आभार आहे

दीवाली आपल्या सौभाग्यातून आहे. खुशीत दीवाली आणि मुस्कुरात आनंदाची आहे

हे वर्ष आपणास आणि आपल्या घरात दीपावली नेत्रांना आशा आहे की तुम्ही सर्व जीवनातील लाभ आणि आनंद हासिल करू शकत आणि आपण हा वर्ष विविध आनंदात आनंद मनायावा.

दीवालीावर आणि आपल्या घरात आपल्या आपल्या आदर्श प्रशंसा आनंद आणि सफलते आहे.

देवाने आपल्या कायम आपल्या शुभेच्छा आणि चांगले आनंद द्या, त्यासाठी दीवालीला आभार.

दीवालीठिकाणी आणखी काहीही ध्यानंतर मनाला आणि दीपोत्सवेतील आनंद धन्य करा.

आम्ही आपल्या आनंदातील दीवालीच्या आशीर्वादात युवा गुणी, विकासाच्या आणि अतिशय सुखाच्या आहे त्यासारखी आमचा अभिनंदन.

दीवाली तुमच्या आनंदातील दीपोत्सवीत आभार आमच शुभेच्छा. आम्हाला आपल्या नव्या वर्षातील सुख आणि आनंदाची आशा!

आशीर्वादित दिवाळीचे हार्दिक शुभेच्छा, दीपावलीला आनंद, शांती आणि सौभाग्याचेही आपल्या घरात आले आणि आपल्याला हर्ष,ॐ शान्ति आणि खुशी लाभ करा.

दिवाळीच्या शुभेच्छेसाठी, आमच्या आपल्या घरात आनंदाची सगळी ध्येये, रंग आणि हर्षाची स्मृती आणि आनंद ते लाभ करा.

आपल्याला दिवाळीचा अनुभूत आणि आनंदाचा आजार द्या, आनंदाचा संगीत आणि आनंदीत आणि सुखतातील सामान आणि आनंद आपले घर आले.

आपल्या आवाजात गावा, घरात आनंदीत आणि शांतीजसे या वेळा दिवाळीचा आनंद आपणास लाभ करा.

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा, आपल्या घराला आनंदाची लाभ करा. आपल्या घरात आनंद लाभ करा, दिव्य आतूनही प्रसन्नता आणि गुणकारीची आनंदे आणि समृद्धि.

आपणास दिवाळीपासून आनंदाची स्मृती आणि आनंदाच्या आवाह्यात आनंद देऊन आता आपण शुभ असावो.

आपणास आनंदाचे वेळ आणि उत्साह आहे, हर्ष आणि दीप आल्यास आपल्या धड्यातील आनंदाची स्मृती खुप काळ राहुल.

आपल्याला आनंददायक पर्वांचे दु:ख हरवून खुशी आणि आनंद येऊन आपले घर आॅतू आणि या वेळा आपल्या घरात आनंद आणि हर्ष प्रदान करा.

दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छेसाठी, आपल्या घरात प्राकृतिक जैसे प्रकारे आनंद आणि आनंदाचे समृद्धी आणि समृद्धी प्रदान करा ।